Tack för din sponsringsansökan!

Kandyz har valt att stödja organisationen Friends i deras viktiga arbete att motverka mobbing.

Vi får väldigt många frågor om vi vill sponsra organisationer, skolklasser, idrottsklubbar, företag och enskilda människor. Vi önskar att vi kunde hjälpa alla vilket dessvärre inte är möjligt. Vi läser samtliga sponsringsförfrågningar men av tidsmässiga skäl kan vi inte svara på alla.

De sponsringsförfrågningar vi väljer att stödja återkopplar vi till. Det är viktigt att det framgår tydligt i ansökan vem som är avsändare, kontaktuppgifter, ändamål samt vad Kandyz kan få ut av att stödja med sponsring.

Är ni en skolklass, förening eller ideell organisation som geografiskt ligger nära någon av våra butiker och vill ha hjälp med inköp till förmånliga priser så kan ni kontakta butiken direkt med en förfrågan. Kontaktuppgifter finns på Kandyz hemsida.

Vänliga hälsningar
Kandyz AB